Over ontwikkelingswerk en armoedebestrijding
Nieuwsbrieven:
  
Home    Stukjes    Archief  


De kloof tussen arm en rijk is groeiende. Door de voortgaande robotisering is er in de toekomst steeds minder werk voor de middenklasse. De politiek lijkt het contact met een grote groep burgers verloren te hebben. Het financiële systeem.....
Om een menswaardig bestaat te kunnen leiden heb je dingen nodig om in je behoeften te voorzien. Heb je te weinig, dan leef je in armoede. Het 'hebben van dingen' is dus belangrijk. Voor een deel gaat het hier om door mensen.....
Mijn weekend begon met afgrijselijke propaganda filmpjes van IS. Vreselijke beelden. Ik probeer te begrijpen wat deze mensen aanzet tot dit soort daden. De beweegredenen zijn moeilijk invoelbaar. Het wordt beter plaatsbaar.....
Terrorisme en armoede
Reacties op gedane aanslagen zijn belangrijk, maar het gaat vooral om vragen als: Wat beweegt iemand om met gevaar voor eigen leven een aanslag te plegen? Waardoor wordt iemand zelfmoordactivist? Is het mogelijk om....

Je suis en terrasse
De aanslagen in Parijs lieten me niet los. Wat beweegt mensen om zoiets te doen? Hoe moet je als maatschappij hierop reageren? Ik probeer te begrijpen wat er gebeurd is en vraag me af hoe er op te reageren. De emotionele reacties....

Maatschappij
In een ideale wereld hebben mensen met dezelfde lichamelijke en geestelijke potentie dezelfde kans om een menswaardig bestaan te leiden. Hoe de wereld er uitziet is afhankelijk van het land waarin je leeft. In dit stukje schets ik....

Evolutie
In de ideale wereld hebben mensen met dezelfde lichamelijke en geestelijke potentie dezelfde kans om een menswaardig bestaan te leiden. Dat was heel vroeger het geval. Wat is een 'menswaardig' bestaan? Kunnen we....

Leidinggeven
We leven in een maatschappij die verziekt is door wantrouwen. Dat uit zich bijvoorbeeld in het grote aantal managers dat aangesteld is om anderen te controleren. De politiek wordt geregeerd door managers....

Geldverslaving
Als de patiënt zich goed gedroeg, en geen psychotische aanvallen had, mocht hij schilderijen maken. Dat was in een psychiatrische inrichting in het plaatsje Saint-Rémy. In een museum in de Verenigde staten staan twee zwaar bewapende....

Armoede is omgeving
Bij armoedebestrijding gaat het niet om hulp aan individuen, maar om verbetering van de omgeving waarin mensen leven. Mensen kunnen goed of verkeerd gebruik maken van die omgeving. Maar vooral: die omgeving moet zodanig....

Absolute en relatieve armoede
Bij armoede gaat het in meest algemene zin om het hebben van een 'omgeving'. Zonder omgeving besta je niet. Die omgeving moet zo zijn dat jij jouw behoeften kunt bevredigen. Op zijn minst moet je de mogelijkheid hebben....

Pecharmoede
Er zijn veel soorten armoede: geestelijke, culturele, emotionele... De meeste geven aan dat het functioneren van een persoon beneden een bepaald niveau is. Dat functioneren kan het gevolg zijn van een persoonlijk gebrek, maar ...

Vluchtelingen
Ik ben er veel mee bezig. Wie niet. Met de enorme vluchtelingenstromen. Ik hoor verschillende berichten en zie allerlei beelden. Maar ik weet niet wat ik er mee aan moet. Het is afhankelijk van de manier waarop ik er tegenaan kijk...

Extreme inkomensverschillen
Als iemand een eenmanszaak begint, levert hij iets en vraagt daar geld voor. De maximale prijs wordt bepaald door de koper. Daar is niks mis mee. Het wordt anders op het moment dat hij een werknemer in dienst neemt...

Mecenas
Ik had er nog nooit van gehoord: mecenas. Dat is een patroon of beschermheer van kunstenaars, geleerden of sporters. De mecenas voorziet hen van de financiële middelen voor hun levensonderhoud...

Grondmodel
Begrippen
Structuur
Proces
Zelfbewust doen
Doelmiddelmodel
Intentiemodel
Dialectiek
Dialectische spanningsreductie
Complexe processen
Ontwikkelingswerk
"Met ontwikkelingswerk help je arme mensen". Dat is de gangbare opvatting. Ik onderschrijf die opvatting niet. Het gaat ook niet om 'helpen', integendeel...

Stichting Doubler stopt haar activiteiten
Het kwam voor sommigen wellicht onverwacht, maar ik stop met Stichting Doubler. Binnenkort. Dat wil zeggen: het crowdfunding platform wordt niet meer...

Profijt en vrijwilligers
Er bestaat een merkwaardige verhouding tussen arbeid en geld. Arbeid is een activiteit die we met inspanning associëren. Daarnaast zijn er activiteiten...

Goed doen
Hij was manager geweest in een groot bedrijf. Maar knapte af. Burn out. Kwam thuis te zitten en werd depressief. Zijn dochter zag het aan en overtuigde...
De DubbelPot
Er zijn instellingen die fondsenwervende particuliere initiatieven steunen. Laten we zo'n instelling een 'verdubbelaar' noemen, want soms verdubbelen ze...

Meerkoeten
Afgehakte stokken steken uit het water. Ze ondersteunen een nest met drie eieren. Dicht tegen elkaar. Binnenin is leven, vermoed ik. Het onderscheid tussen...

Particulier initiatief en collecteren
Hoe kom je aan geld voor ontwikkelingswerk? Je kunt er gewoon om vragen, zoals dat vroeger gedaan werd: collecteren in de kerk; met een collectebus langs...

Doubler crowdfunding platform
Het crowdfunding platform leefde een slapend bestaan. Het was de bedoeling om het tot leven te wekken als de nieuwe SVSI-websites klaar waren. Pas dan...

Tweede beving
En toen was er weer een. Onverwacht. Onwelkom. Weer op internet de nieuwste ontwikkelingen volgen. Ik zag angst, paniek, ontzetting. Ik werd...
Aardbeving
We hadden ons de toekomst anders voorgesteld. Het eerste bericht las ik in een mailtje. Eén korte opmerking. Niemand besefte nog...
Bagh Chal
Bagh Chal is een spel van Nepalese oorsprong. Aangenomen wordt dat het gemaakt is door Mandhodari, de vrouw van Ravan. Zij was een intelligente vrouw....

Geld vragen
Je hoort het wel eens zeggen: "Nepal is één van de armste landen". Er zijn veel varianten, met steeds een ander land. Maar dit soort uitspraken zegt helemaal niets over armoede.
Maagdenhuis
Moe. Na zes weken Nepal heb ik even tijd nodig om weer opnieuw op te laden. Wat ik dan doe is, wat ik noem: 'kleurtjes kijken' (ongeïnteresseerd tv-kijken).

Affiliate?
Wat 'affiliatie marketing' is? Wel... Ik had er nog nooit van gehoord.
Maar het weerhield me niet om meteen een domeinnaam te registreren: ImpactWinkel.nl.
Op een paar onderdelen na zijn de websites, waar dit blog deel van uitmaakt, door mij geprogrammeerd en werken ze zelfstandig en automatisch vanuit een server. Ik hoef daar op zich niet veel meer aan te doen. Dat is ook nodig, want...
Schoolreisje
Kris zit in de klas. In zijn eentje, omdat de andere kinderen met een schoolreisje mee zijn. Af en toe komt een conciërge langs. Hij kijkt door het raam, en loopt dan weer verder.
Kris mocht niet mee, omdat zijn moeder de bijdrage voor het reisje niet...
Armoede is een lokale kwestie
Over armoede is veel te zeggen. Dat zal ik doen in verschillende afleveringen. We ontkomen niet aan een ietwat theoretische discussie, want als je niet weet waar je het over hebt, praat je al snel langs elkaar heen.Laat ik beginnen met...

Zo begon het...
In 2012 heb ik Stichting Doubler opgericht met de bedoeling om geld in te zamelen voor kleine Nederlandse stichtingen met projecten in ontwikkelingslanden. Ik wilde een crowdfunding platform maken om...


Schrijf je in voor mijn Nieuwsbrief