Herman HümmelsBoekbeschrijving

Eerst was er niets. Daarvóór was er Potentie. Vervolgens waren er Iets en Niet-iets. Uit die twee emergeerde alles.

Het bestaan is een proces dat in het NU de verschijnselen toont. Dat NU kenmerkt zich door ruimte en tijd. Het NU volgt en veroorzaakt het Verleden dat geen ruimte en tijd kent.

Het NU beleven we als ‘de werkelijkheid’. Het is het resultaat van een emergentieproces dat bestaat uit niveaus. Het hoogste niveau manifesteert zich in mensen. Mensen vormen maatschappijen. Er is een betere maatschappij mogelijk dan de huidige...


In dit boek vind je modellen die je helpen 'het bestaan' beter te begrijpen. Over hoe de evolutie in grote lijnen verloopt. Wat daaraan ten grondslag ligt en hoe het verder gaat. Over het leven, en wat erna komt. Wat Bewustzijn is. Over infotie, emergentie, Nu en niet-NU, dialectiek, complexe processen… Over hoe we het in onze maatschappij beter kunnen regelen. Beter besturen, beter eigendom, beter inkomen, betere bedrijven… Je wordt uitgenodigd om na te denken over fundamentele vragen.


Hieronder tref je de lijst aan met de hoofdstukken:

Inhoudsopgave

    Vooraf…
Deel 1. Modellen
    Structuur, systeem
    Proces
    Doelmiddelmodel
    Intentiemodel
    Reactiemodel
    Dialectiek
    Dialectische spanningsreductie
    Complexe processen
    Clusteren
Deel 2. Begrippen
    Recursie
    Emergentie
    Potentie en Bouwplan
    Cumulatie
    Intuïtie
Deel 3. Een evolutiemodel
    Het evolutiemodel
    Geschiedenis 1
    Verleden
    Geheugen
    Kaartenbak
    Informatie
    Infotie
    Evoluerend Bouwplan
    Soortgeheugens
    Bewustzijn
    Menselijke eigenschappen
    Beperkend brein
    Brein
    De werking van het brein
    Connectie
    Vrije wil
    Richting
    Schepping
    Het Ultiem
    Waarnemen
    Leven na de dood
    Schijnwereld?
Deel 4. Samen leven
    Begrippen
    Evidentie
    Geschiedenis 2
    Kapitalisme
    Politiek
    Gegevensrevolutie
    Eén volk?
    Cultuur en identiteit
    Basisvoorzieningen
    De machteloze burger
    Maatschappij
Deel 5. Hoe nu verder?
    De betere maatschappij
    De betere bijdrage
    De betere machthebbers
    Het betere besturen
    De betere overheid
    Het betere eigendom
    Het betere grondstoffenbeheer
    Het betere bedrijf
    De betere arbeid
    Het betere inkomen
    Het betere huishouden
    De betere belastingen
    De betere burger
    Het betere onderwijs
    Het betere migratiebeleid
Nawoord